Bio & kontakt

Kristiane M. Hansson er stipendiat ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsprosjekt er del av en implementeringsstudie i psykisk helsevern med mål om å bedre pårørendesamarbeidet ved alvorlig psykisk sykdom. Hansson formidler kunnskap om psykisk helse som forsker, fag- og privatperson.

Instragram